raivio
Kotihoitokäyntien määrä on Ranualla edelleen lisääntynyt vaikka palvelua käyttävien määrä on pysynyt suurin piirtein entisellään. Viime vuonna kertyi yksittäisiä kotihoitokäyntejä reilut 67 000 kun edellisvuonna niitä oli parituhatta vähemmän, ilmenee vanhuspalvelujohtaja Marketta Uimaniemi-Honkasen kokoamista vanhuspalveluiden vuositiedoista.
Kotihoidon piirissä on yksityiskodeissa tällä hetkellä 27 henkilöä, joista muutama taajaman ulkopuolella. Kotihoito huolehtii lisäksi myös seniorikodin ja vanhustentalojen asukkaiden tarvitsemasta hoidosta samoin kuin omaishoidossa olevien luona käynnistä. Käyntien piirissä on niissä kaikissa yhteensä noin sata henkeä.
Suuren työmäärän vuoksi asiakastietojen kirjaamisessa siirryttiin tänä keväänä nykyaikaan eli käyttämään älypuhelimissa toimivaa ohjelmasovellusta. Sovellus on käytössä yhdessätoista puhelimessa, joita hoitajatiimeissä työskentelevät 22 hoitajaa käyttävät vuorossa ollessaan. Sovellus on nyt ollut käytössä kolmen kuukauden ajan.
Sinne kirjattiin tiedot esimerkiksi Eino Raivion luona käynnistä kirkonkylällä viime tiistaina (kuva yllä). Lue lisää tuoreimmasta Kuriirista.