verkkoon vesikasvit

Ranuanjärvelle tehdään tänä kesänä vesistöalueen kasvillisuuskartoitus ja maisemanhoitosuunnitelma.

Kasvillisuuskartoitus on pohjana elokuun puolivälissä suoritettavalle koneelliselle niitolle. Toimenpiteet ova osa Ranuanjärven vesistöalueen kunnostushanketta, jonka rahoitus jatkuu tämän ja ensi vuoden ajan.
Niitolla tehtävä vesikasvillisuuden poisto lisää veden virtausta, ja parantaa kalaston ja linnuston elinolosuhteita.
– Samalla kun kasvillisuutta poistuu ja ravinteita lähtee pois, veden pitäisi kirkastua. Jotta tuloksiin päästään, niittoa ja hoitokalastusta on syytä tehdä vähintään kolmena vuonna peräkkäin. Parhaiten toimenpiteet tehoavat kortteeseen, Lapin ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija Kallioniemi tietää.

Vesistön kunnostushanke alkoi tällä viikolla Ranuanjärven ja Takajärven vesistöalueiden kasvillisuuskartoituksella, jonka Kallioniemi tekee yhdessä biologi Jukka Ylikörkön kanssa.

Lue lisää uusimmasta Kuriirista.