verkkoon elinvoimaporukka

Itä-Lapin kuntien elinkeinotiimit ja yrittäjäjärjestöt paneutuvat porukalla kehittelemään keinoja alueen elinvoiman vahvistamiseen. Ohjelmaa työstettiin syyskuun alkupäivinä Himmerkissä.

Yksi keino voi olla keskittää myös kuntien omat ostot ja hankinnat omalle alueelle.

Itä-Lapin kunnat kun käyttävät tuotteiden ja palvelujen hankintaan vuosittain yhteensä lähes 30 miljoonaa euroa.

Kuntayhtymän hallinnoiman Osta paikallista -hankkeen vetäjä Anita Ruokamo (kuvassa edessä vasemmalla) muistutti, että ostopäätöksissä voi ja pitää ottaa huomioon hinnan lisäksi hankinnan vaikutukset oman kunnan yritystoimintaa, työllisyyteen sekä sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen.

Hankkeen aikana on yritysten käyttöön kehitelty uusi paikallisuutta korostava tunnus: Kotoisin täältä-Local. Tunnus julkaistiin Himmerkissä ja seminaariväki nosti yhteistyöhenkeä vetäisemällä teepaidat heti ylleen.

Lue lisää uusimmasta Kuriirista