DSC09815

Metsähallitus on syksyn mittaan hakannut metsää Kettuharjun alueella. Yksi hakkuukuvioista on aivan Taivalkoskentien varerlla Iso Kettulammen rannalla. Siinä toteutettiin maisemahakkuu, joka avaa näkymän tieltä ja sen varrella olevalta levähdyspaikalta lammelle.

-Metsäkuvio oli käytännössä uudistuskypsää metsää, mutta sitä ei kuitenkaan hakattu kokonaan, vaan käytemmi pehmeämpää menetelmää. Osa puustosta on säästetty, suunnittelija Matti Myllynen metsähallituksesta näyttää.

Vastaavia maisemahakkuita metsähallitus on Posiolla toteuttanut muun muassa Kuoringissa ja Mäntyjärven rantakaava-alueella.